Ongevallen

Ongevallen

Met een gezinsongevallenverzekering kunt u zich verzekeren voor overlijden of blijvend letsel als gevolg van een ongeval. Na het voorval wordt door de verzekeraar een bedrag uitgekeerd. De hoogte van dit bedrag spreekt u van tevoren met de verzekeraar af.

De meeste ongevallenverzekeringen bevatten 2 rubrieken:

  • De rubriek "Overlijden"
  • De rubriek "Invaliditeit"

Per rubriek wordt bij het aangaan van de verzekering een verzekerd bedrag vastgesteld. Bij overlijden als gevolg van een ongeval wordt over het algemeen het gehele verzekerde bedrag uitgekeerd. Bij blijvende invaliditeit wordt normaliter een gedeelte van het verzekerde bedrag uitgekeerd. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de mate van invaliditeit. De manier waarop uw verzekeraar uitkeert kunt u altijd terugvinden in de polisvoorwaarden.

Download onze gratis app

Lees hier alles over onze app ...

Acties

Momenteel hebben wij geen actie