Motor

Motor

Iedere eigenaar of houder van een motorrijtuig, waarmee op de openbaren weg wordt gereden, is op grond van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering voor dat motorrijtuig af te sluiten. Op deze verzekering moet dan dekking zijn voor iedere schade veroorzaakt aan anderen met of door dat voertuig.

De schade aan het motorrijtuig zelf kan ook meeverzekerd worden. Deze verzekering wordt een cascoverzekering genoemd.

Er zijn 2 soorten cascoverzekeringen:

  • Beperkt casco (dekking voor vooraf bepaalde omstandigheden)
  • Volledig casco (dekking voor alle van buitenkomende oorzaken)

Download onze gratis app

Lees hier alles over onze app ...

Acties

Momenteel hebben wij geen actie