Auto

Auto

Iedere eigenaar of houder van een motor rijtuig, waarmee op de openbare weg wordt gereden, is op grond van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering voor dat motorrijtuig af te sluiten. Op deze verzekering moet dan dekking zijn voor iedere schade veroorzaakt aan anderen met of door dat voertuig.

De schade aan het motorrijtuig zelf kan ook meeverzekerd worden. Deze verzekering wordt een cascoverzekering genoemd.

Er zijn 2 soorten cascoverzekeringen:

 • Beperkt casco (dekking voor vooraf bepaalde omstandigheden)
 • Volledig casco (dekking voor alle van buitenkomende oorzaken)

Daarnaast zijn er nog enkele dekkingsmogelijkheden:

 • Schadeverzekering voor inzittenden (SVI).
  Deze verzekering vergoedt de schade aan de inzittenden (inclusief de bestuurder) bij schade, ongeacht wie aansprakelijk is.
 • Ongevallen inzittendenverzekering (OVI).
  Deze verzekering keert een vooraf verzekerde som uit bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval, onafhankelijk van wie er schuld heeft.
 • Motorrijtuig rechtsbijstandverzekering.
  Deze verzekering vergoedt de kosten van een juridisch geschil rondom het verzekerde voertuig.

Download onze gratis app

Lees hier alles over onze app ...

Acties

Momenteel hebben wij geen actie