Inboedelwaardemeter

Vul nu de meter in en u bent nooit onderverzekerd!

Het is van groot belang om te controleren of het verzekerd bedrag van uw opstalverzekering/inboedel verzekering nog aansluit bij uw huidige situatie. Is dit niet het geval, dan kan het zijn dat u te laag verzekerd bent. Bij schade kan dit een lagere uitkering tot gevolg hebben!

Meer informatie
Meer informatie
Eventuele bijtelling (voor zover niet apart verzekerd)
Meer informatie
Meer informatie
Meer informatie
Meer informatie